Rubjerg og Lyngby kirkegårde

 

Graver Tina Ritter træffes på tlf.: 40 41 53 44 og mail: graver@rubjerglyngby.dk.

Kirkegårdsvedtægter for Rubjerg kirkegård.

Kirkegårdsvedtægter for Lyngby kirkegård.