Kirkebil


I Løkken Storpastorat det muligt at bestille kirkebil via Nordjyllands Trafikselskabs Flextur.

Kirkebilen kan benyttes af gangbesværede eller andre, der ikke selv har mulighed for at komme til kirkerne eller Sognegården til gudstjenester eller andre arrangementer, der er arrangeret af Løkken og Oplands Menighedsråd.

 

Kirkebilen bestilles på tlf. 99 34 11 34.

 

Turen kan bestilles op til 2 uger før og indtil 2 timer før ønsket afhentning. Vi anbefaler dog, at der bestilles senest dagen før.

Ved bestilling skal du oplyse, om du har rollator eller kørestol med. Du skal ligeledes bede om en kvittering, når du bestiller.

Chaufføren sørger så for, at du får en kvittering, når du bliver kørt. Du skal lægge beløbet, turen koster, ud i bilen.
Nordjyllands Trafikselskab beder om, at man har lige penge med, da de kun kan give tilbage op til nærmeste kr. 100,00.
Prisen kan oplyses, når turen bestilles.

 

Kvitteringen gives til kirketjener, præst eller personale i Sognegården, som er behjælpelig med, at Løkken og Oplands Menighedsråd refunderer den udgift, du har haft ved at lægge beløbet ud.

 

Ved spørgsmål kontaktes kirkekontoret i Sognegården på tlf. 98 96 37 55.