Sorggruppe

 

Sorggruppens målgruppe er alle , som har mistet, og som savner et sted at tale om sorgen og om, hvordan det er at leve med den.  Vi taler om de ting, gruppens medlemmer har på hjerte, i en tryg atmosfære, hvor man kan være sig selv; derfor er det, vi taler om, naturligvis også fortroligt, og gruppens indbyrdes tillid er helt afgørende.

Sorggruppen mødes i

Sognegården i Løkken
Præstevangen 2
9480 Løkken

den anden sidste tirsdag i måneden kl. 16.00-18.00.

Henvendelse til sorggruppeleder Kirsten Staghøj Sinding på tlf.  93 60 40 34 eller mail kirstenss1959@gmail.com.