Personale ved Børglum, Børglumkloster og Vittrup kirker

Kirkekontoret i Sognegården, Præstevangen 2, Løkken
Daglig leder/kordegn Bente Aggerholm
 træffes på tlf. 98 96 37 55 og e-mail beag@km.dk.
Kontoret er åbent for telefonisk betjening på hverdage mellem kl. 9.00 og 13.00.

 

Præster
Sognepræst Kenneth Berg (kirkebogsfører)

træffes på tlf. 98 99 11 41 og e-mail kbg@km.dk. Mandag er fridag.
Sognepræst Gitte Lykke Andersen
træffes på tlf. 98 88 90 96 og e-mail gila@km.dk. Mandag er fridag. 

Graver
Kirkegårdenes kontor, Børglum Klostervej 253, 9760 Vrå.
Graver Erik Jensen  træffes på tlf. 23 65 22 61 og e-mail graverenshus@gmail.com.

Organister
Søren Bundgaard træffes på tlf. 23 37 81 79 og e-mail sbundgaardkirkemusik@gmail.com.
Anne Lindhardt Toft træffes på tlf. 23 29 32 18 og e-mail lindhardttoft@gmail.com

Kirkesangere
Tina Egebak træffes på tlf. 23 29 92 96 og e-mail egebaktina@gmail.com.
Mette Larsen  træffes på e-mail mettelarsen94@hotmail.com.

Værtinde i Sognegården i Løkken
Helle Træholt træffes på tlf. 98 96 37 55 og e-mail heltr@km.dk. Mandag er fridag. 

Kirkeværge for Børglum og Vittrup Kirker
Helge Ulrik træffes på 20 87 06 23 og e-mail 8406heu@km.dk
Kirkeværge for Børglum Klosterkirke
Filip Mariegaard 
træffes på tlf. 20 46 50 08 og e-mail skolegaarden@mail.dk.

Budget- og regnskabsfører
Bodil Træholt træffes på tlf. 29939015 og e-mail bodil@traeholt.one.