Medlemskab af Folkekirken

Indmeldelse

Indmeldelse i Folkekirken sker ved dåb.

Er man døbt med en kristen dåb i et anerkendt trossamfund, kan man optages i Folkekirken ved henvendelse til en af præsterne.  Har man meldt sig ud af Folkekirken, kan man melde sig ind igen ved at kontakte en hvilken som helst præst.

 

Udmeldelse

Man kan melde sig ud af Folkekirken ved henvendelse til en af præsterne, enten skriftligt eller personligt. Melder man sig ud, er man velkommen til fortsat at bruge kirken ifm. gudstjenester og arrangementer, men man fravælger retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved Folkekirkens præster. Derfor er det vigtigt, at man orienterer sine nærmeste.