Navneændring

Ansøgning udfyldes, betales og indsendes via www.borger.dk. En navneændring koster 518 kr., uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

Navneændring på bryllupsdagen er dog gratis.  

Beløbet skal være indbetalt, inden sagsbehandlingen kan påbegyndes.