Løkken og Furreby

Løkken Kirke og Løkken Storpastorats Sognegård

 

Furreby Kirke