Personale ved Rubjerg og Lyngby kirker

Kirkekontoret i Sognegården, Præstevangen 2, Løkken
Daglig leder/kordegn Bente Aggerholm
 træffes på tlf. 98 96 37 55 og e-mail beag@km.dk.
Kontoret er åbent for telefonisk betjening på hverdage mellem kl. 9.00 og 13.00.

 

Præster
Sognepræst Kenneth Berg (kirkebogsfører)

træffes på tlf. 98 99 11 41 og e-mail kbg@km.dk. Mandag er fridag.
Sognepræst Gitte Lykke Andersen
træffes på tlf. 98 88 90 96 og e-mail gila@km.dk. Mandag er fridag. 

Graver
Rubjerg-Lyngby Kirkegårdskontor, Kronholmsvej 92, Rubjerg, 9480 Løkken.
Graver Tina Ritter træffes på tlf. 40 41 53 44 og e-mail graver@rubjerglyngby.dk.
Træffes ikke mandag.

Organister
Søren Bundgaard træffes på tlf. 23 37 81 79 og e-mail sbundgaardkirkemusik@gmail.com.
Anne Lindhardt Toft træffes på tlf. 23 29 32 18 og e-mail lindhardttoft@gmail.com

Kirkesangere
Tina Egebak træffes på tlf. 23 29 92 96 og e-mail egebaktina@gmail.com.
Mette Larsen  træffes på mettelarsen94@hotmail.com.

Sognegårdsværtinde i Sognegården i Løkken
Helle Træholt træffes på tlf. 98 96 37 55 og e-mail heltr@km.dk. Mandag er fridag. 

Kirkeværge
Tom Freltoft træffes på 20 14 48 24 og e-mail tom@freltoft.dk

Budget- og regnskabsfører
Bodil Træholt træffes på tlf. 29939015 og e-mail bodiltraeholt@gmail.com.