Personale ved Løkken og Furreby kirker

Kirkekontoret i Sognegården, Præstevangen 2, Løkken
Daglig leder/kordegn Bente Aggerholm
 træffes på tlf. 98 96 37 55 og e-mail beag@km.dk.
Kontoret er åbent for telefonisk betjening på hverdage mellem kl. 9.00 og 13.00.

 

Præster
Sognepræst Kenneth Berg (kirkebogsfører)

træffes på tlf. 98 99 11 41 og e-mail kbg@km.dk. Mandag er fridag.
Sognepræst Gitte Lykke Andersen
træffes på tlf. 98 88 90 96 og e-mail gila@km.dk. Mandag er fridag. 

Graver
Løkken Kirkegårdskontor, Harald Fischers Vej 73, 9480 Løkken.
Graver Per Damsgaard træffes på tlf. 98 99 14 59 / 23 43 29 12 og 
e-mail graver@loekkenkirke.dk. Træffes ikke mandag. 

Organister
Søren Bundgaard træffes på tlf. 23 37 81 79 og e-mail sbundgaardkirkemusik@gmail.com.
Anne Lindhardt Toft  træffes på tlf. 23 29 32 18 og e-mail lindhardttoft@gmail.com

Kirkesangere
Tina Egebak  træffes på tlf. 23 29 92 96 og e-mail egebaktina@gmail.com.
Mette Larsen  træffes på e-mail mettelarsen94@hotmail.com.

Sognegårdsværtinde
Helle Træholt træffes på tlf. 98 96 37 55 og e-mail heltr@km.dk. Mandag er fridag. 

Kirkeværge
Ole Glarkrog  træffes på 22 80 80 10 og e-mail o.glarkrog@gmail.com.

Budget- og regnskabsfører
Bodil Træholt  træffes på tlf. 29939015 og e-mail bodil@traeholt.one.