Fødsel

Det er normalt jordemoderen, der anmelder et barns fødsel. Hvis ikke der har medvirket en jordemoder, skal forældrene sørge for anmeldelsen, som skal være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre skal registrere faderskabet inden 28 dage ved at indberette omsorgs- og ansvarserklæring via www.borger.dk