Sorggruppe

Sorggruppens målgruppe er alle , som har mistet, og som savner et sted at tale om sorgen og om, hvordan det er at leve med den.  Vi taler om de ting, gruppens medlemmer har på hjerte, i en tryg atmosfære, hvor man kan være sig selv; derfor er det, vi taler om, naturligvis også fortroligt, og gruppens indbyrdes tillid er helt afgørende.

Sorggruppen mødes i Løkken Sognegård anden sidste tirsdag i måneden kl. 16.00-18.00. Henvendelselse til Anni Glarkrog  på mail: a.glarkrog@gmail.com.

Anni Glarkrog har mange års erfaring som psykoterapeut og har arbejdet meget med terapi i forskellige sammenhænge. Man kan læse mere på hjemmesiden: www.psykoterapi-nord.dk.

Andre sorggrupper i Hjørring Søndre Provsti - klik her!